Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ГЕОПОЛИТИЧКИTE ФАНТАЗИИ И РАЗРЕШУВАЊЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВО 21. ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

раа. Победоносниот (за Русите) исход на петдневната војна против Грузија покажа де-
финитивно оживување на големата сила, но исто така, наметна прашања за подигање
на политичкото влијание на Русија во светот (Rukavishnikov, 2010).
И САД и Русија имаат потреба една од друга како геополитички партнери, првенст-
вено затоа што иранскиот нуклеарен проблем не решен ниту политички, ниту со други
средства. Таканаречениот ,,режим на кооперативна коегзистенција“ во односите меѓу
двата големи ривали од блиското минато се враќа. Затоа Русија не е лесен партнер за
САД, и покрај неодамнешниот обид да се ,,ресетираат“ американско-руските односи, по-
мирувањето сѐ уште е кревко, некомплетно, а со сигурност, и политички проблематич-
но. Сепак, колку и да е голем предизвикот за ова партнерство, и Москва и Вашингтон
не можат да си дозволат да не ги подобрат односите. Русите се, и ќе останат важен ак-
тер на светската сцена. Оваа нација има долга традиција на постоење како суперсила и
нема да се согласи да игра подредена улога или да се распадне во догледна иднина.
Според наше мислење, таа никогаш нема да биде дел од ЕУ или НАТО.
Гласините за новата Студена војна помеѓу САД и комунистичка Кина првично се по-
јавија во меѓународниот печат во пролетта 2010 година. Тие беа главно поврзани со во-
инствената реторика на водечките кинески генерали во однос на американските вежби
во морето на Јапонија. Потоа, тврдејќи дека американските вежби се закана за Пекинг,
Кинезите одговорија на перцепираната закана со поморски вежби во Јужното Кинеско
Море, сосема јужно од Јапонското Море. Вежбите имаа цел да покажат дека Кина ста-
нува вистинска суперсила и дека оваа нација, игнорирајќи ги меѓународните приговори,
би сакала да го контролира Јужното Кинеско Море, преку кое минува половина од свет-
ската поморска трговија и кое има богати риболовни и нафтени ресурси.11
За наведениот спор на американска конзервативна веб-страница можеше да се про-
чита следното: „Кинескиот милитантен наплив им се заканува на долгорочните
интереси на САД во Азија, особено поради тоа што Пекинг, според државната Бела кни-
га за одбраната од 2006 година, намерно планира да користи воена сила заради уна-
предување на своите економски интереси. На Америка ѝ е потребен план за победа на
Студената војна, кој мора да вклучи три елементи. Прво, САД мораат да го зголемат
своето воено присуство во Азија преку воспоставување бројни бази со кои ќе ги зашти-
тат своите сојузници и ќе го запрат военото јакнење на Пекинг. Второ, САД мораат да
формираат робусна азиска алијанса. Конечно, САД и нивните азиски сојузници мора да
__________________
11 Некои велат, кинеските вооружени сили се впуштија во брза модернизација за да и овозможи на Кина да
ги проектира националните интереси на земјата преку воената моќ и далеку од своите копнени граници и
територијални води. Тоа е вистина. Во времето на пишување, модернизацијата на кинеските вооружени си-
ли не е завршена, и не може да се каже дека оваа нација ги надмина соседите во воена смисла.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems