Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ГЕОПОЛИТИЧКИTE ФАНТАЗИИ И РАЗРЕШУВАЊЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВО 21. ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

декларации за ,,стратешко партнерство“ меѓу Русија и Кина, сѐ помалку и помалку се
релевантни за геополитичката реалност.12 Нови воени вежби не се исклучени. Се
разбира, во краток период не е можна отворена војна помеѓу овие две големи нации.
Постојат одредени проблеми во нивните односи, но сепак нема основа ниту за тезата за
почеток на нова студена војна меѓу нив.
За среќа, нова глобална Студена војна, придвижена од геополитика и поткрепена со
други мотиви, не се случи. Ова е важно заради тоа што секоја ,,студена војна“ има капа-
цитет да се подигне на ниво на ,,жешка војна“, односно да се претвори во вистинска војна.
4. Светска војна во 21-от век
Третата светска војна ќе започне во 17,00 часот на 24-ти ноември 2050 година. Ток-
му во тоа време! На Денот на благодарноста во 2050 година! Неверојатната прогноза
на Џорџ Фридман, раководителот на Стратфор13 (Strategical Forecasting = Strategic Forecasting
Corp.), беше објавена во книгата ,,Следните 100 години“.
Пред да се случи овој настан, изгубената војна меѓу САД и џихадистите ќе биде за-
менета со нова студена војна против Русија. Русија, пак, ќе се обиде да ја обнови
својата империја меѓу 2010-2020, за на крајот да ја доживее тажната судбина на СССР,
и конечно ќе се распадне околу 2030 година. Во средината и крајот од 21-от век ЕУ не
ќе може да игра улога на светски актер, поради своите внатрешни тензии, ниски стапки
на економски раст и други причини.14 Така, судбината на ЕУ во втората половина на
______________________________________________
12 Рускиот воен врв беше алармиран од неодамнешните (2009) кинески воени маневри (наречени „Голем
чекор“) близу границите со Русија. Руската воена вежба „Восток-2010“ (Исток-2010), всушност беше одго-
вор на кинеските воени активности, иако декларативно војниците требаше да реагираат на „напад од теро-
ристички формации“. Ова вежба беше чиста политичка порака до Пекинг и Токио: чувајте се од руската
мечка! Воената вежба „Восток-2010# нема сличен пандан во воената историја, и во советскиот и во пост-
советскиот период, ако се предвид бројот на војници и воена опрема пренесени од западниот дел на Рус-
ката Федерација во источниот дел на оваа огромна земја. Сепак, руските независни воени експерти беа не-
задоволни од борбената подготвеност на армијата демонстрирана во овие воени вежби. (Khramchikhin,
2010).
13 Stratfor (Strategic Forecasting) – американска приватна фирма, формирана во 1996, позната како „ЦИА
во сенка“. Невладината компанија врши редовен мониторинг на политичката ситуација во сите региони во
светот, користејќи само отворени извори, и на своите претплатници им испраќа дневни брифинзи со избо-
рот на теми интересни за нив. Компанијата традиционално има подршка од Републиканската партија.
14 Додека економиите на петнаесетте земји кои беа дел од Европската Унија во 2000-та (ЕУ-15), ќе продол-
жат да растат се до 2040 година, тие нема да бидат во можност да одговорат на растот кој ќе се случи во
Јужна и Источна Азија, тврди Фридман. Како резултат на таквиот развој, сегашниот јаз меѓу богатството на
Кина како држава и просперитетот на нејзините граѓани, сосема ќе исчезне. Економистот Фогел, исто така,
забележува дека во моментов кинескиот бруто производ по глава на жител е околу пет пати помал од оној во ЕУ. Но мнозинството од денешните генерации Европејци ќе го доживеат моментот кога просечниот кинески граѓанин ќе биде два пати побогат, а веројатно и поздрав од просечниот Европеец (Fogel, 2004)Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems