Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

школи се користат за запознавање на младите муслимани со идеологијата на милитант-
ниот ислам, а и за каналите за шверц на оружје и терористи на Косово. Примарна мета
се тинејџерите и децата без родители на кои им плаќаа од 300 до 500 долари за да би-
дат „добри муслимани”. Исламската заедница на Косово нема никаква контрола врз
подрачјата каде што делува Ал Каеда.
Како и во случајот на Косово, креатор на нестабилноста во Албанија беше Ал Каеда
во 1990-тите. Неквалитетна внатрешна безбедност, лошата гранична контрола и висо-
ката стапка на криминал произведоа средина погодна за терористички активности. Не-
кои странски исламски екстремисти, Албанија ја користеа како засолниште и притоа се
здобија со албанско државјанство. Некои поранешни албански официјални претставни-
ци се линк за одржување на врските со овие странски екстремисти. Исламски невлади-
ни организации, некои од нив фронтови на Ал Каеда, биле основани во Албанија по па-
дот на комунистичкиот режим во 1991 година. Ситуацијата се влошила во текот на гра-
ѓански немири во Албанија во 1997 година, при што со падот на централната власт го-
леми воени магацини беа ограбени. Војните во соседно Косово во 1999 година и Маке-
донија во 2001 година, исто така, имаа негативно влијание врз стабилноста на Албанија.
Терористички закани во средината и кон крајот на 1990-тите години предизвика
привремено затворање на Амбасадата на САД во Албанија и на откажувањето на пла-
нираната посета на Албанија од страна на високи американски претставници. Во 1998
година, Албанија и САД го спречиле планираниот напад врз американската амбасада во
Тирана, од страна на Ал Каеда, при што биле уапсени неколку личности на Ал Каеда.13
Меѓутоа, на 10 декември 2005 година, еден од најрадикалните следбеници на џи-
хад-терористите, поранешен директор на Албанската разузнавачка агенција, Башким
Газидеде, се врати во Албанија. Од 1992 – 1997 година, со поддршка од тогашниот
претседател Сали Бериша, работел како прв разузнавач. По изборите во јуни 1997 па сѐ
до 2001 година бил во бегство и бил обвинет за злосторства против човештвото. Гази-
деде се сметал за екстремен фундаменталист, кој и понатаму имал блиски односи со
екстремни исламисти и со членови на меѓународата терористичка организација Ал Кае-
да. Тој ги поддржувал исламистите на Балканот и тој бил главен организатор за превоз
на волонтерите Албанци кои се придружија на исламистичкте терористи во Чеченија. Во
1996 година, го донел Осама бин Ладен во Албанија и Косово. Башким Газидеде исто
така ја предложил Албанија за прием во Исламската конференција. Башким Газидеде
бил врска помеѓу турската разузнавачка агенција (МИТ) и ШИК од Косово, а исто така
ги задржува многу блиски односите со лидерот на албанската ШИК, Џавит Халити. Со
неговите исламистички и криминални канали, успеал да организира транспорт на голе-
_______________________________
13 9/11 Commission Report, стр. 127.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems