Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

БУНТОВНИШТВОТО И НЕГОВАТА МУТИРАЧКА ПРИРОДА ВО XXI ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Традиционално, бунтовите се внатрешни конфликти. Нивната цел е промена на власта во рамките на границите на една нација. Меѓутоа, нивните операции можат да преминат и на териториите на соседните држави, од каде што ќе добијат поголема поддршка отколку во рамките на сопствената територија. Преку анализа на Ал Каеда и нејзиното глобално дејствување, нејзините активности можеме да ги дефинираме како глобално бунтовништво. Концептот на глобален бунт, ќе го тестираме со истите принципи како традиционално бунтовништво.
Која е целта на бунтовите: промена на структурата на моќ, соборување влади, промена на општествен поредок? Која е целта на Ал Каеда?
Прво, групата е радикално сепаратистичка. Ал Каеда се стреми да го сочува и шири пуританскиот, строгиот фундаменталистички ислам со изолирање од модерната западна култура. Само со елиминирање на искушението на западните идеи, исламската заедница на верници може правилно да му служи на Алах. Во блиска иднина, ова би значело протерување на сето западно присуство од Арабија, што значи потреба од чистење на исламските земји од западното влијание. Строгиот исламски свет, дизајниран од Ал Каеда, неибежно ќе се најде во судир со западните идеи. Тоа значи дека ќе биде неизбежен судирот помеѓу сепаратистичката идеологија на Ал Каеда и современиот демократски поредок (Martin, 2002: 8-9). Ал Каеда сама по себе не се обидува да се оддели од одредена влада, таа се обидува да го оттргне и одвои исламот од западното политичко, верско и културно влијание. Ова секако претставува промена во структурата на глобалната светска моќ. Кој е мотивот на Ал Каеда?
Идеологијата е од клучна важност за опстанокот на еден бунт. Таа претставува инспирација за извршување на терористички напади. Во текот на неговиот живот Осама бин Ладен (а денес неговите заменици), многу јасно ја искажувал мотивацијата на групата, преку неговите декларации – фатви од 1996 и 1998 година за света војна – џихад. Во нив тој го искажува непријателството кон САД како верска должност, која ќе биде наградена од Бога (Mojica, 2007: 18). Постојат многу известувања кои ја откриваат идеологијата на групата. Еве некои од нив: 
− „ Јасно е дека Америка и Западот воопшто, премногу го мразат исламот и муслиманите што тоа не може да се опише. Нашиот тероризам е добро прифатен, бидејќи е против Америка, а со поразување на Америка ќе престане и поддршката за Израел кој ги убива нашите деца.“ (изјава на Бин Ладен октомври 2001)(Murdico. 2007: 61);
− „Поминаа три месеци од благословените напади против глобалните неверници, против Америка, шефот на неверниците, два месеци од почетокот на волшебнатаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems