Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

БУНТОВНИШТВОТО И НЕГОВАТА МУТИРАЧКА ПРИРОДА ВО XXI ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

− бунтовниците користат тактики кои се движат од герилски операции, тероризам, саботажа на политичка мобилизација, политичко делување, психолошки
операции, разузнавачки и контраразузнавачки активности. 
Секој од овие инструменти на бунтовништвото е дизајниран за да ја ослаби моќта и легитимноста на владината коалиција, а во исто време зголемување на моќта и легитимноста на бунтовничката група. Бунтовништвото може да се дефинира како „масовно движење кое се стреми да го собори status quo преку субверзија, политичка активност, востание, вооружен конфликт и тероризам“. По дефиниција, бунтовничките движења се „подмладоци“ на востанијата кои се стремат кон соборување на формираните влади или општествени структури. Сите тие се масовни востанија кои ги користат оружјата на послабите (субверзија, герила тактики, тероризам) против воспоставената моќ на државите и конвенционалните воени сили. Голем број од нив, вклучувајќи го и исламистичкиот џихад, ги земаат своите борци од редовите на сиромашните социо-економски групи, а нивното раководство – од отуѓените, радикализирани елити.

МУТИРАЧКА ПРИРОДА НА БУНТОВИТЕ ВО XXI – ОТ ВЕК
Во контекст на глобализацијата и на заживувањето на исламистичката идеологија, војните во Авганистан и Ирак ни илустрираат колку еволуирале карактеристиките на бунтовништвото во XXI век. Содржината на бунтовничката идеологија премина од марксизам во исламизам. Ова предизвика голем број  тратешки промени во бунтовништвото. Исламските бунтовници не бараат да се исполнат некои практични цели, туку исполнување на тоа што тие го сметаат за нивен верски повик.
Што се однесува до стратешките цели, некои исламистички групи сè уште се стремат за воведување „исламска држава“ што подразбира воена победа врз власта во државата, додека други се обидуваат да ја поткопаат власта и да се ослободат од странското присуство. Религиозните лидери се двигатели на политичка мобилизација. Исламизмот повикува на концептот на мачеништво и ветување на награди во животот по животот, што резултира со зголемување на самоубиствените напади како многу популарна бунтовничка тактика.
Идеологијата на транснационален радикален ислам која ги внесе бунтовите во XXI век, е изразувањето на незадоволството кон САД, во кои се гледа лидер и главен корисник на неправедниот и неизбалансираниот процес на глобализација.
Глобализацијата сама по себе го трансформираше лицето на бунтовите во последните неколку децении. Последиците од интернет револуцијата, овозможијаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems