Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

БУНТОВНИШТВОТО И НЕГОВАТА МУТИРАЧКА ПРИРОДА ВО XXI ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

постоење глобална публика и брз начин за реклама на нивната кауза, привлекување на поддршка и создавање „виртуелно светилиште“ за бунтовниците ( Kilcullen, 2006: 3).
Бунтовниците можат да испраќаат видеа на киднапирани лица и извршување на убиства речиси моментално, а преку меѓународните мрежи можат да пренесуваат снимки од борбите во реално време. Интернетот се покажа како моќно средство за собирање средства и поддршка не само од локалната туку и од глобалната публика.
Оваа психолошка поддршка има големо влијание, бидејќи предизвикува привлекување на вниманието на медиумите и притоа непосредно ја зголемува публиката која е изложена на информирање, создава поголем број можни донатори и претставува дополнување и голема поддршка на бунтовничката мрежа.
Поради медиумите кои претставуваат глобален фактор, мали тактички напади можат да постигнат стратешки ефект. Затоа, на оперативно ниво, дифузните и автономни ќелии имаат тенденција да го заменат формалниот организациски Маоистички тип на бунтовнички организации. Ваквите бунтовнички формации се прилагодуваат на стратегијата на исцрпување и провокации и претставуваат главна карактеристика на бунтовништвото во XXI век. Влијанието на глобализацијата е очигледна во присуството на транснационален карактер на модерниот бунт. Директна соработка помеѓу бунтовничките движења е илустрирано преку мултинационалното присуство на Ал Каеда во Пакистан, Авганистан, Иран и Ирак. Во однос на техничкиот напредок, експлозивните направи кои за првпат се користеа во Чеченија, многу брзо се размножија во Ирак и Авганистан. Исто така, употребата на самоубиствени бомбашки напади како оружје значително се зголеми, дури и во местата каде што претходно не постоеа какCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems