Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

БУНТОВНИШТВОТО И НЕГОВАТА МУТИРАЧКА ПРИРОДА ВО XXI ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

сиромашни квартови, овозможуваат далеку полесно и подобро прикривање и маскирање отколку отворените пустини надвор од долините на реките Тигар и Еуфрат или населените пустини и шуми во Авганистан. Инцидентите во Авганистан и Ирак почесто се случуваат во урбаните центри со подметнување експлозивни направи и предизвикување многу цивилни жртви, отколку во приградските населби. Овие изведени терористички напади се со помал обем и краткорочни, исто како и во традиционалните бунтови, но во овој случај напаѓачите се вклопуваат во урбаната средина и секогаш се присутни на теренот. Медиумското присуство исто така е поголемо во градовите, дополнително разгорувајќи ја пропагандата за применетите тактики, предизвикувајќи страв и шок кај населението и  ротивничките сили. Како одговор на овие урбани напади, во немоќ, од страна на владините сили се преземаат традиционални противбунтовнички методи како блокирање и претрес на села, полициски час и контрола на намирници и храна. Во Ирак и Авганистан наидоа на остри критики, поради дополнително влошување на состојбата во урбаните средини и зголемента негативната пропаганда од страна на медиумите ( Williams, 2008: 396).
Интернетот, мобилната телефонија и телевизиската покриеност, им овозможува мрежна координација, при што од корен се менуваат бунтовничките тактики. Тајните весници, пиратски радио станици и плакати, се користат во руралните места, каде што нема мрежна покриеност на теренот. Модерните бунтовнички тактики масовно како тактика користат бомбашки, наместо традиционалните рурални заседи.
Импровизираните експлозивни направи (IED) и самоубиствените бомбашки напади ги заменуваат класичните напади кои се изведуваат со огнено оружје. Со оваа промена во тактиките намален е ризикот за жртви и не е потребен голем број борци за да се изведе акцијата.
Можеме да заклучиме дека денес бунтовите значително се разликуваат од оние во 60-тите. Примена на модерната технологија и преминување од рурално во урбано бунтовништво, тешко може да се сузбие со традиционални методи. Класичната противбунтовничка борба е неопходна, но не е доволна за успех против современите бунтови.

АЛ КАЕДА ПОМЕЃУ ТЕРОРИЗМОТ И БУНТОВНИШТВОТО – СПРОТИВСТАВЕНИ ПАРАДИГМИ
Доколку детално ги проучиме терористичките организации и бунтовничките движења ќе откриеме важни разлики помеѓу нив. Во 60-тите години „тероризмот“ се користел како погрден збор за да ги дискредитираат и делегитимизираат различните типови вооружени групи. Прекарот „терористички“ беше користен од страна на владитеCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems